Finland stelt wettelijk bindende klimaatdoelen voor: tegen 2035 volledig klimaatneutraal

finland g7c06a7b12 1920

Overheden dragen een belangrijke verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de gezondheid van burgers. Nochtans vertaalt zich dat niet altijd in een goed en verantwoord beleid. Op 1 december stelt Vzw Klimaatzaak de vier bevoegde Belgische overheden formeel in gebreke. Klimaatzaak vraagt aan de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen. Na zes jaar komt de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tot een conclusie en veroordeeld ze de Belgische overheden collectief voor hun nalatig klimaatbeleid en oordeelt ze dat de wettelijke zorgplicht van de mensenrechten geschonden wordt, ze legt echter geen concrete doelstellingen op. 

Dat het ook anders en beter kan bewijst Finland, het Fins parlement besliste in wereldprimeur voor de goedkeuring van een wet waarin het land zich ertoe verbindt om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn. Gezien Finland nog steeds zeer afhankelijk is van fossiele brandstoffen kan klimaatneutraliteit enkel behaald worden wanneer ook op een actieve manier Co2 uit de lucht wordt weggenomen door herbebossing of inzet van nieuwe technologieën.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *