Categorie Algemeen

Opgelet: vanaf 2023 worden je energiekosten anders berekend – het capaciteitstarief.

Blogfoto capaciteitstarief 1

Blogfoto capaciteitstarief 2

Binnenkort zullen we, als alternatief voor fossiele brandstoffen, meer elektriciteit gaan gebruiken. Wanneer we allemaal op hetzelfde moment de elektrische wagen zouden opladen, de elektrische kookplaat, de wasmachine gebruiken en het huis elektrisch verwarmen zou dit het elektriciteitsnet enorm kunnen belasten. Mochten we dit doen zouden de distributienetbeheerders enorme investeringen moeten doen om het elektriciteitsnet betrouwbaar te houden. Dat zou op zijn beurt de nettarieven, die voor ongeveer 40% van onze energiefacturen gelden, zwaar doen toenemen. Om dit te vermijden roept de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) vanaf januari 2023 het capaciteitstarief in het leven.

Op dit moment wordt je nettarief berekend op basis van de afname van het net in kWh. Als je een digitale meter hebt zal het jaarlijkse nettarief binnenkort gedeeltelijk berekend worden op basis van het gemiddelde van je maandelijkse verbruikspieken. Dit wordt het capaciteitstarief genoemd. Je zal dan minder gaan betalen voor iedere kilowattuur die je verbruikt, maar wel meer betalen wanneer je hogere stroompieken veroorzaakt. Op deze manier wil de VREG iedereen aanmoedigen om het net efficiënt te gebruiken en dus het verbruik te spreiden.

In de nieuwe berekeningswijze gaat de VREG op basis van maandelijks informatie, die afkomstig is van je digitale meter, de hoogste kwartierpiek opzoeken: de maandpiek. Op het einde van het jaar zal de VREG het gemiddelde nemen van deze waarden en op basis daarvan de effectieve netkost berekenen. Voor woningen die nog over een analoge meter beschikken zal er eveneens een nieuwe berekening gemaakt worden op basis van een vaste bijdrage die overeenkomt met een maandpiek van 2,5 kW (de minimumbijdrage voor gezinnen met een digitale meter).

De impact op uw energiefactuur is moeilijk in te schatten. Het wordt alleszins wel belangrijk dat u als consument het gebruik van elektriciteit beter aanpast om pieken te voorkomen, zeker wanneer u over grote verbruikers beschikt zoals bijvoorbeeld een elektrische wagen, elektrische boiler of warmtepomp.

Via de online simulator van de VREG kan je gaan berekenen wat de impact zal zijn op jouw energiefactuur. 

Lees meer op de website van de Vlaamse Overheid.

Vragen of opmerkingen? Neem contact op of laat onderaan een reactie achter.

Amerikaanse Douane legt beslag op zonnepanelen uit China

Amerikaanse vlag

flag g72e34c886 1920

De Amerikaanse Douane heeft de voorbij maanden 3 gigawattpiek aan zonnepanelen in beslag genomen. Dit is het gevolg van de toepassing van de “Uyghur Forced Labor Prevention Act”, een wet die begin dit jaar werd goedgekeurd en die deel uit maakt van het verzet van de VS tegen kinderarbeid en de behandeling van Oeigoerse minderheden in China. Concreet komt het erop neer dat de zonnepanelen polysilicium bevatten uit de regio Xinjiang waar China een aantal detentiekampen heeft gebouwd en waar dwangarbeid wordt toegepast. Amerikaanse bedrijven die producten uit die regio willen invoeren moeten zelf bewijzen dat er geen dwangarbeid werd toegepast tijdens de productie. Een aantal Chinese fabrikanten zouden ondertussen zelf gestopt zijn met het exporteren van zonnepanelen naar Amerika. Het wordt voor Joe Biden een moeilijke opdracht om de aangescherpte klimaatdoelstellingen te behalen gezien meer dan 80% van de Amerikaanse zonnepanelen uit China worden geïmporteerd.

Vlaanderen investeert 15 miljoen euro in EnergyVille TOT 2026

Logo van Energyville

logo energyville 1

Tot 2026 zal Vlaanderen 15 miljoen euro investeren in EnergyVille. EnergyVille is een samenwerking tussen de Belgische onderzoekspartners KU LeuvenVITOimec en UHasselt voor onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Met ongeveer 400 onderzoekers en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten is EnergyVille op energievlak een Europese innovatiehub van topniveau. EnergyVille voert onderzoek uit in acht duurzame domeinen: zonne-energie, batterij-opslag, vermogenselektronica, Power-to-Molecules, energie voor gebouwen en districten, elektrische netwerken, energiestrategieën en -markten, en thermische systemen. Op 19 juli werd het eerste vijfjarig convenant met EnergyVille officieel ondertekend. Hiermee steunt de Vlaamse Regering de samenwerking tussen de EnergyVille-partners in hun onderzoek naar duurzame energie en intelligente energiesystemen. Vlaanderen voorziet tot en met 2026 jaarlijks via het convenant 3 miljoen euro financiering voor EnergyVille, dat volgens minister van Economie en Innovatie Jo Brouns moet leiden tot een versnelling van de duurzame energietransitie in Vlaanderen voor zowel bedrijven als burgers. 

Renault bouwt oude diesels om tot elektrische voertuigen

Auto van Renault

renault laguna coupe gf7fdc98e1 1920

De Franse autobouwer Renault positioneert zich opnieuw als pionier om een innovatieve retrofitoplossing te ontwikkelen op een nog opkomende markt met groot potentieel. Samen met Phoenix Mobility ontwerpt Renault een kit waarmee verbrandingsmotoren vervangen kunnen worden door een batterij. Dit partnerschap met Phoenix Mobility is de eerste associatie tussen een autoconstructeur en een veelbelovende start-up om een onuitgegeven commercieel aanbod te lanceren wat zich in dit geval richt op oudere diesel bestelbusjes van het type Renault Master die in grote steden in grote aantallen rondrijden. Phoenix Mobility is al enkele jaren marktleider op het gebied van retrofitkits voor publieke en zakelijke bedrijfsvoertuigenparken.

EU Geeft Groen Label Aan Aardgas En Kernenergie

Kernreactor

nuclear power plant gc6bd2417e 1920

Kernenergie en gas zijn vanaf januari 2023 duurzame energiebronnen. Gas en kernenergie worden nu dus ook opgenomen in de Europese taxonomie voor duurzame investeringen. Een investering mag alleen duurzaam worden genoemd wanneer hij gaat naar iets wat in de taxonomie vermeld staat. De beslissing verliep niet zonder discussie gezien heel wat groeperingen zich verzetten om deze energiebronnen te definiëren als “groene alternatieven”. Tijdens de stemming in het Europese Parlement waren er teveel tegenstemmer waardoor het voorstel niet onmiddellijk werd goedgekeurd. Er kwamen echter geen tegenkantingen van het Europees parlement en de Europese raad voor 11 juli 2022 waardoor de wet begin 2023 in werking treed.

Vanuit milieuoogpunt is de kritiek op het voorstel altijd fel geweest en wordt het een politiek spel genoemd om zowel Frankrijk, met meer dan 50 actieve kerncentrales, als Duitsland, die verder wil met gas, tevreden te stellen. In de teksten wordt wel vermelding gemaakt van een tijdelijk karakter (transitie) en de geldigheid wanneer ze iets vervangen dat nog vervuilender is.

Finland stelt wettelijk bindende klimaatdoelen voor: tegen 2035 volledig klimaatneutraal

Finse vlag
finland g7c06a7b12 1920

Overheden dragen een belangrijke verantwoordelijkheid wanneer het gaat over de gezondheid van burgers. Nochtans vertaalt zich dat niet altijd in een goed en verantwoord beleid. Op 1 december stelt Vzw Klimaatzaak de vier bevoegde Belgische overheden formeel in gebreke. Klimaatzaak vraagt aan de overheden om hun verplichtingen – de Belgische uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 40% te verminderen ten opzichte van 1990 – na te komen. Na zes jaar komt de rechtbank van eerste aanleg van Brussel tot een conclusie en veroordeeld ze de Belgische overheden collectief voor hun nalatig klimaatbeleid en oordeelt ze dat de wettelijke zorgplicht van de mensenrechten geschonden wordt, ze legt echter geen concrete doelstellingen op. 

Dat het ook anders en beter kan bewijst Finland, het Fins parlement besliste in wereldprimeur voor de goedkeuring van een wet waarin het land zich ertoe verbindt om tegen 2035 klimaatneutraal te zijn. Gezien Finland nog steeds zeer afhankelijk is van fossiele brandstoffen kan klimaatneutraliteit enkel behaald worden wanneer ook op een actieve manier Co2 uit de lucht wordt weggenomen door herbebossing of inzet van nieuwe technologieën.

China neemt te dominante positie in energietransitie

Chinese vlag
chinese flag g16b8f24ca 1920

Volgens een rapport dat het IEA (Internationaal Energieagentschap) eerder deze maand publiceerde, heeft China de voorbije jaren zwaar ingezet op de productie van zonnepanelen waardoor het globaal marktaandeel zou gestegen zijn tot meer dan 80%. 

Deze groei gaat voornamelijk ten koste van Europa, Japan en de Verenigde Staten die in het begin van de eeuw nog marktleiders waren. Dat China zo sterk inzet op zonnepanelen is geen toeval. De Chinese regering zet zwaar in op zonnepanelen en de sector erom heen gezien dit volgens hen een belangrijke en strategische sector is waar stevig in geïnvesteerd moet worden. Om de risico’s te beperken en niet volledig afhankelijk te worden van China om de klimaatdoelstelling te realiseren zal het Westen aanzienlijke investeringen moeten doen. De Europese Commissie richtte begin 2021 het European Solar Initiative op dat de opschaling van een Europese zonnesector wil versnellen.

In 2030 moet Leuven klimaatneutraal zijn van Europa

Industriële windmolens
pinwheels g315fd7a31 1920

377 Europese steden met minstens 50.000 inwoners waren geïnteresseerd om deel te nemen aan een initiatief van de Europese commissie met als doel om tegen 2030 klimaatneutraal te worden. Van de 100 steden die werden geselecteerd zijn er vier in België: Antwerpen, Brussel, Leuven en La Louvière. Zij kunnen rekenen op subsidies van de Europese Commissie en krijgen gemakkelijker toegang krijgen tot andere fondsen. Met dit plan, wat deel uit maakt van de Europese Green Deal, wil de EU zich richten tot steden omdat deze 75% van de inwoners huisvesten en instaan voor 70% van de CO2 uitstoot. De deelnemende steden worden innovatiehubs die kunnen tonen wat mogelijk is zodat tegen 2050 alle Europese steden klimaatneutraal worden.